Renovering og ombygning af bebyggelsen Enebærhaven bestående af 186 boliger, 1 gæstebolig og tilhørende fællesfaciliteter. Etablering af nyt fælleshus og indretning i alt 46 handicaptilgængelige boliger, heraf 10 nye boliger i stueetagen. Efterisolering af facader, og renovering af trappeopgange og indgangspartier, badeværelser, elevator/-lift, el-installationer samt renovering af afløbs- og vandinstallationer. Som forbedrings- og opretningsarbejder er udført udskiftning/renovering af vinduer, altaner, varmekedel, montering af emhætter og genveks, udskiftning af trægulve, efterisolering af tag og etablering af solvarme til opvarmning af brugsvand.

Se referenceblad:

 


  Projektfakta:

  Bygherre:
  Humlebæk Boligselskab
  v/Domea s.m.b.a

  Arkitekt:
  Karl Henning Sørensen
  arkitekter as

  Ingeniør:
  Wissenberg A/S

  Udførelsesår:
  2013-2015    

  Bruttoareal:
  15.000 m2

  Entrepriseform:
  Hovedentreprise

  Entreprisesum:
  ca. 167 mio. kr.