Nedrivning af i alt ca. 7.500 m2 eksisterende botilbud. Opførelse af 120 almene plejeboliger til voksne handicappede fordelt på 5 boenheder med 24 boliger og tilhørende servicearealer i alt 10.000 m2. Desuden opføres en ny administrations- og driftsbygning på 550 m2.

Alle nybygninger opføres i én etage. Omkringliggende udearealer om‐ og nyanlægges i forbindelse med den nye bebyggelse 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Gentofte Kommune

Arkitekt:
Tegnestuen
Vandkunsten A/S

Ingeniør:
Wissenberg A/S

Udførelsesår:
2017-2021

Bruttoareal:
10.550 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
192 mio. kr.