For Glostrup Boligselskab har EK igangsat udførelsen af helhedsplan for Afd. 37 Egeskoven.

Boligblokkene i Afd. 37 har siden opførelsen i 1992 lidt under adskillige byggeskader, og afdelingens 48 boliger skal nu igennem en større renovering. Udvendigt udskiftes bl.a. tagbelægning og facadeplader, og kviste istandsættes. Indvendigt nedtages lofter i samtlige 48 lejemål, da etageadskillelser skal forstærkes. Der udføres nye badeværelser i alle lejemål og nye køkkener i 18 lejemål i stueetagen

Opgaven udføres i samarbejde med sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER og løber frem til november 2023.