EK følger de danske myndigheders retningslinjer nøje, og vi holder os løbende opdateret, så vi kan justere på iværksatte tiltag, hvis myndighederne ændrer strategi.

Vi orienterer alle medarbejdere om de seneste tiltag, herunder nye hygiejneregler og afstandskrav på vores arbejdspladser med udgangspunkt i myndighedernes generelle råd vedrørende forebyggelse af smitte.

Arbejdet på vores byggepladser fortsætter i videst muligt omfang med daglig fokus på overholdelse af myndighedernes krav og anbefalinger.

Mange af vores administrative medarbejdere arbejder p.t. hjemmefra, men vores hovedkontor holder åbent, og alle henvendelser vil blive besvaret.

 Læs flere nyheder