Einar Kornerup-koncernen 2019/18 2018/17 2017/16 2015/16 2014/15
Omsætning 653,3 761,0 615,2 612,3 684,0
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser pr. 30/9 179,9 164,7 151,4 137,8 129,8
Medarbejdere pr. 30/9 184 240 229 216 251
heraf lærlinge 15 14 15 15 12
Resultat før skat 23,7 6,9 27,2 25,4 16,1
Resultat efter skat 18,5 5,3 21,2 19,8 12,4
Overskudsgrad 2,8 0,4 3,1 2,3 2,2
Afkast af investeret kapital 13,0 2,3 15,0 11,9 13,8
Soliditetsgrad 25,8 23,9 29,3 33,4 23,9
Egenkapitalforrentning 10,5 3,0 13,3 13,8 9,0
Ordrebeholdning 655 750 735 650 640
Einar Kornerup-gruppen          
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser pr. 30/9 407,1 409,6 419,4 358,3 344,7
Resultat efter skat 43,4 36,0 54,2 43,9 35,0