Einar Kornerup-koncernen 2017/16 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Omsætning 615,2 612,3 684,0 594,8 453,4
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser pr. 30/9 164,7 151,4 137,8 129,8 120,7
Medarbejdere pr. 30/9 229 216 251 238 220
heraf lærlinge 15 15 12 11 13
Resultat før skat 27,2 25,4 16,1 13,4 15,9
Resultat efter skat 21,2 19,8 12,4 10,3 11,6
Overskudsgrad 3,1 2,3 2,2 1,8 3,1
Afkast af investeret kapital 15,0 11,9 13,8 10,5 14,3
Soliditetsgrad 29,3 33,4 23,9 30,6 30,0
Egenkapitalforrentning 13,3 13,8 9,0 7,4 10,3
Ordrebeholdning 735 650 640 690 450
Einar Kornerup-gruppen          
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser pr. 30/9 419,4 358,3 344,7 325,7 320,8
Resultat efter skat 54,2 43,9 35,0 24,6 -9,2