Entreprenørkoncern


Hovedselskabernes ledelse

Einar Kornerup A/S

Bestyrelse:
Svend Paludan-Müller (form.)
Niels Kornerup
Jens Kornerup
Anette Kornerup
Peter Kornerup
Birgit Haller (ME)
Ingemann Nissen (ME)
Svend Matthisen (ME)

Ledelse:
Hans Christensen
Lars Byrgesen


Ejerforhold:

Kornerup Holding A/S:
Ejes og ledes af Kornerup-familien.

Einar Kornerup A/S:
96,5 % ejes af Kornerup Holding A/S
De resterende 3,5% ejes af direktion og ledende medarbejdere i selskabet.


Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S

Adm. direktør Leo V. Jørgensen



Einar Kornerup Jylland A/S

Adm. direktør Hans Christensen


EK-Materiel A/S

Adm. direktør Hans Christensen



Øvrige selskaber i EK-Gruppen


Initus A/S
Initus Finans ApS
Initus Ejendomme A/S
EK-Ejendomsadministration A/S
Einar Kornerup Invest A/S

Ledelse:
Hans Christensen

Niels Kornerup
Jens Kornerup





Ejerforhold:

Kornerup-familien og Kornerup-Fonden