EK's arbejdsmiljøpolitik er gældende for alle EK-koncernens aktiviteter i Danmark.

 • EK overholder gældende arbejdsmiljølovgivning
 • EK forbedrer løbende arbejdsmiljøet på alle virksomhedens arbejdspladser
 • EK forebygger arbejdsulykker, nedslidning og arbejdsbetingede lidelser
 • EK fremmer trivslen for alle i virksomheden


 • Opfyldelse af EK's arbejdsmiljøpolitik sikres ved at arbejde med følgende delmål og aktiviteter:

 • Afsætte de nødvendige ressourcer til sikring af et struktureret sundheds- og sikkerhedsarbejde
 • Involvere og engagere medarbejderne i det daglige sikkerhedsarbejde
 • Løbende evaluere arbejdsmiljøindsatsen med henblik på forbedringer
 • Kortlægge arbejds- og nærved-ulykker således, at tilsvarende ulykker kan undgås i fremtiden
 • Iværksætte initiativer, der fremmer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Udvise respekt for medarbejdere menneskeligt og fagligt og give respons på opgaveløsninger
 • Påse, at medarbejdere respekterer andre virksomheders politikker, når der udføres arbejder for disse
 • Gøre medarbejderne bekendt med, at overholdelse af EK's arbejdsmiljøpolitik skal være en naturlig del af det daglige arbejde.


 • Læs mere om vores kvalitetspolitik eller miljøpolitik