Som led i overvågning af byggepladsen behandler Einar Kornerup A/S en række personoplysninger vedrørende dig, hvorfor vi i henhold til databeskyttelsesforordningen skal oplyse om nedenstående:

 
Einar Kornerup A/S er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

Einar Kornerup A/S

Paul Bergsøes Vej 18, 2600 Glostrup

CVR: 79095311

Tlf. 43 26 56 11

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
Formål med behandlingen

Einar Kornerup A/S’ formål med behandlingen er at forebygge og forhindre kriminalitet, detektere og registrere kriminelle handlinger f.eks. hærværk og tyveri.

 
Hjemmel for behandlingen

Behandlingsgrundlaget for overvågningen findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

I det omfang, kameraovervågningen afslører kriminelle aktiviteter, er behandlingsgrundlaget databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.


Videregivelse og opbevaring

Einar Kornerup A/S anvender en vagtfirma til opsætning af overvågningsudstyr på byggepladsen. Vagtfirmaet står efterfølgende for opbevaring af optagelser fra overvågningen.

Behandling af optagelser fra overvågningen sker i henhold til databehandleraftale mellem Einar Kornerup A/S (dataansvarlig) og vagtfirmaet (databehandler).

Billede og evt. videooptagelser videregives ikke til andre parter ud over i fornødent omfang  herunder til relevante myndigheder f.eks. politiet.

Personoplysninger fra tv-overvågning opbevares i op til 30 dage, hvorefter de slettes. Optagelser kan dog gemmes i mere end 30 dage, hvis det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om et strafbart forhold eller for at afgøre en konkret retstvist f.eks. hvis der indledes en bortvisningssag på grund af optagelser fra kameraovervågning.


Rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du, dog med en række undtagelser, har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Einar Kornerup A/S behandler om dig:

 • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
 • Retten til indsigelse
 • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Einar Kornerup ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

  Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Einar Kornerup A/S  via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..