EEK bygger alle former for boliger – ungdoms- og ældreboliger, almene boliger, ejer- og andelsboliger. Vi opfører boliger i hoved- eller totalentreprise i samarbejde med bygherren og dennes rådgivere.

Vore dygtige og kvalificerede medarbejdere har stor byggeteknisk forståelse og vil sørge for, at alle facetter af byggeprocessen forløber optimalt.

EEK er klar til fremtidens boligbyggeri, der stiller store krav til viden om bl.a. energi og bæredygtighed.

EEK opfører erhvervsbyggeri i mange forskellige udgaver fra domiciler,  kontor- og hotelbyggeri til udstillings-, lager- og produktionshaller.

Vor erfaring og ekspertise betyder, at vi kan sikre vore erhvervskunder et gnidningsfrit og effektivt byggeforløb – lige fra den indledende fase, hvor forventninger afstemmes, under selve byggeprocessen til ibrugtagningen og drift af bygningen.

At bygge nye skoler og institutioner og dermed skabe nye rammer for lærere, pædagoger, børn og unge kræver indsigt i de mange nye krav til indeklima, lydforhold, fleksibel indretning og moderne teknologi.

EEK har opført adskillige nye skoler og har opnået den erfaring og den faglige ekspertise, der skal til, for at kunne styre byggeprocessen og yde bygherren den nødvendige sparring og vejledning.

EEK har stået for opførelsen af adskillige sportsfaciliteter herunder idrætshaller og idrætsanlæg. Senest ny idrætshal på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg.

Vi har derfor erfaringerne og ved, at der er mange krav og forhold, der løbende skal indarbejdes i byggeforløbet. At opføre idrætsfaciliteter kræver tæt samarbejde med alle byggeriets parter herunder specielt slutbrugerne.

At bygge plejeboliger eller ældreboliger er både at bygge et hjem for de ældre, et attraktivt sted for de besøgende og en god arbejdsplads for medarbejderne. Det kræver fleksibelt byggeri, hvor der tænkes drift, trivsel og velfærd ind for alle brugere.

Fremtidens plejeboliger er bæredygtige boliger, der lever op til energirigtigt og bæredygtigt design.