At bygge plejeboliger eller ældreboliger er både at bygge et hjem for de ældre, et attraktivt sted for de besøgende og en god arbejdsplads for medarbejderne. Det kræver fleksibelt byggeri, hvor der tænkes drift, trivsel og velfærd ind for alle brugere.

Fremtidens plejeboliger er bæredygtige boliger, der lever op til energirigtigt og bæredygtigt design.

EK har netop afleveret Botilbud på Bank Mikkelsens Vej i Gentofte, der omfatter moderniserings- og udbygningsprojekt for bo- og dagtilbud og institutioner på Bank-Mikkelsens Vej. I 2015 færdiggjorde vi Holmegårdsparken - 120 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer og fælleshus - og har i de senere år opført adskillige nye plejeboliger og -centre bl.a. Sønderhaven i Måløv, der opfylder 2020-kravene.

Vi har kompetencerne og kan etablere det konstruktive samarbejde med alle byggeriets parter fra projektstart til byggeriets færdiggørelse.