Igennem de sidste 20 år, hvor kravene til pleje- og omsorgsbyggeri er ændret betydeligt, har EK deltaget i udvikling og ombygning af plejeboliger herunder ombygning af hospicepladser, private plejehjem og offentlige plejetilbud. Opgaverne er udført i både total- og hovedentreprise, hvor bl.a. logistikken med flytning af beboerne har været en del af projektet. P.t. er vi i gang med at totalrenovere Mændenes Hjem i København, der får nye og bedre rammer for de 5-700 dagligt besøgende.