Opførelse af Botilbud

 

Nedrivning af i alt ca. 7.500 m2 eksisterende botilbud. Opførelse af 120 almene plejeboliger til voksne handicappede fordelt på 5 boenheder med 24 boliger og tilhørende servicearealer i alt 10.000 m2. Desuden opføres en ny administrations- og driftsbygning på 550 m2.

Alle nybygninger opføres i én etage. Omkringliggende udearealer om‐ og nyanlægges i forbindelse med den nye bebyggelse.

Se referenceblad:

 


  Projektfakta:

  Bygherre:
  Gentofte Kommune

  Arkitekt:
  Tegnestuen
  Vandkunsten A/S

  Ingeniør:
  Wissenberg A/S

  Udførelsesår:
  2017-2020 
  Igangværende    

  Bruttoareal:
  10.550 m2

  Entrepriseform:
  Hovedentreprise

  Entreprisesum:
  192 mio. kr.