Renovering af PH's villa i Gentofte

 

Ombygning og energirenovering af fredet ejendom - oprindelig arkitekt og designer PH’s (Poul Henningsen) eget hus. Arbejdet har omfattet nedtagning af lofter, indvendig isolering af vægge, loft- og vægpuds samt en omfattende istandsættelse af yderfacaden.
 


  Projektfakta:

  Bygherre:
  Realdania Byg A/S

  Arkitekt:
  Drachman Arkitekter AS

  Udførelsesår:
  2015-2016    

  Entrepriseform:
  Murer-funderingsentreprise

  Entreprisesum:
  2,0 mio. kr.