Boligrenovering - Gyldenrisparken

 

Tag- og facaderenovering af 10 boligblokke og sammenlægning af 80 boliger til ca. 40 i blok 23. Renoveringen blev udført i beboede lejligheder, dog blev beboere genhuset inden de grove ombygningsarbejder i forbindelse med lejlighedssammenlægningerne.

Se referenceblad:

 


  Projektfakta:

  Bygherre:
  Lejerbo, Afd. 128-0
  Gyldenrisparken

  Arkitekt:
  Witraz Arkitekter K/S

  Ingeniør:
  Wissenberg A/S

  Udførelsesår:
  2008-2011    

  Entrepriseform:
  Hovedentreprise

  Entreprisesum:
  226 mio. kr.