Kontorombygning

 
Ombygning af ejendom beliggende Holmens Kanal 9/-Holbergsgade 1-3 til nyt fælles domicil til Forsvarsministeriet. Ombygningen omfatter bl.a. ændringer i eksisterende kontorarealer, etablering af nye birum samt etablering af nye toilet- og baderum, etablering af nye depot- og kølerum i kælder, ny reception og personalerum, forstærkning af etagedæk under foyer og kantineområdet i stueplan, opgradering af el-installationer, etablering af nye føringsveje, omdisponering af ventilation, udbedring af gårddæk samt belægningsarbejder.­­­

 

Se referenceblad:


  Projektfakta:

  Bygherre:
  Bygningsstyrelsen
  (BYGST)

  Arkitekt:
  Bertelsen & Scheving
  Arkitekter A/S

  Ingeniør:
  Strunge Jensen A/S

  Udførelsesår:
  2016-2017

  Bruttoareal:
  11.200 m2

  Entrepriseform:
  Hovedentreprise

  Entreprisesum:
  52 mio. kr.