EEK har nu afleveret etape 1 af den samlede moderniseringsplan for Helhedstilbuddet på Bank-Mikkelsens Vej 20-28 i Gentofte kommune. Helhedstilbuddet omfatter botilbud og dagtilbud til autisme- og strukturmiljøet samt psykiatrimiljøet, og etape 1 omfatter 48 boliger og en administrationsbygning.

EEK har udført etape 1 i hovedentreprise for Gentofte Kommune, med Tegnestuen Vandkunsten som arkitekt og Wissenberg A/S som rådgivende ingeniør.

EEK har allerede påbegyndt etape 2, som omfatter nedrivning af eksisterende botilbud og nybyggeri af yderligere 72 boliger til Gentofte Kommune. Denne etape afleveres ultimo 2020.


Læs flere nyheder