Einar Kornerup-koncernen 2018/17 2017/16 2015/16 2014/15 2013/14
Omsætning 761,0 615,2 612,3 684,0 594,8
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser pr. 30/9 163,2 164,7 151,4 137,8 129,8
Medarbejdere pr. 30/9 240 229 216 251 238
heraf lærlinge 14 15 15 12 11
Resultat før skat 6,9 27,2 25,4 16,1 13,4
Resultat efter skat 5,3 21,2 19,8 12,4 10,3
Overskudsgrad 0,4 3,1 2,3 2,2 1,8
Afkast af investeret kapital 2,3 15,0 11,9 13,8 10,5
Soliditetsgrad 23,9 29,3 33,4 23,9 30,6
Egenkapitalforrentning 3,0 13,3 13,8 9,0 7,4
Ordrebeholdning 750 735 650 640 690
Einar Kornerup-gruppen          
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser pr. 30/9 430,4 419,4 358,3 344,7 325,7
Resultat efter skat 38,5 54,2 43,9 35,0 24,6