• EK's miljøpolitik er gældende for alle EK-koncernens aktiviteter i Danmark

  • EK overholder gældende miljølovgivning

  • EK afsætter de nødvendige ressourcer til miljøsikring

  • EK's miljøpolitik offentliggøres og udleveres til alle medarbejdere

  • EK dokumenterer miljøsikring

Opfyldelse af EK's miljøpolitik sikres ved at arbejde med følgende delmål og aktiviteter:

  • Minimere vore affaldsmængder ved at sortere affaldet og overholde de lokale affaldsregulativer.

  • Minimere antallet af kemikalier og efterleve substitutionsprincippet

  • Planlægge så skader, der kan ødelægge miljøet, forebygges

  • Imødekomme kunders krav om at mindske miljøpåvirkningerneLæs mere om vores kvalitetspolitik eller arbejdsmiljøpolitik