EK har udarbejdet et kvalitetstyringssystem til udfærdigelse af sagsrelaterede kvalitetsikringsplaner. Systemet sikrer, at den korrekte ydelse leveres i den korrekte kvalitet, og at det dokumenteres.

Korrekt ydelse i korrekt kvalitet defineres i EK således:

EK leverer det produkt, som kunden har købt, og produktet afleveres i god håndværksmæssig udførelse uden fejl og mangler.

Heri ligger:

 • EK overholder gældende lovgivning
 • EK vil til stadighed sikre kvaliteten af det udførte arbejde
 • EK evaluerer løbende kvaliteten af det udførte arbejde
 • EK's kvalitetspolitik er kendt og efterleves af alle medarbejdere
 • EK's kvalitetspolitik og -håndbog evalueres og udvikles løbende.
 • EK afsætter de nødvendige ressourcer til kvalitetssikring
 • EK dokumenterer kvalitetssikring

Opfyldelsen af EK's kvalitetspolitik sikres ved:

 • tæt dialog med kunden, således at der arbejdes ud fra en fælles målsætning

 • at sige fra over for utilfredsstillende kvalitet

 • at der ikke er fejl og mangler i afleverede entrepriser, og i tilfælde heraf, at disse afhjælpes hurtigst muligt

 • løbende udvikling af kvalitetshåndbogen i henhold til lovmæssige krav, vor omverden og vor egen organisation

 • efteruddannelse af medarbejderne for at sikre, at alle arbejdsopgaver udføres i henhold til EK's kvalitetspolitik

 • at leverandører, rådgivere og underentreprenører anvender et dokumenteret kvalitetsstyringssystem, der lever op til vore krav

 • at kvalitetsarbejdet kan dokumenteres

EK's kvalitetspolitik er gældende for alle aktiviteter i EK-koncernen.Læs mere om vores miljøpolitik eller arbejdsmiljøpolitik