Velkommen til EK-Ejendomsadministration A/S

EK-Ejendomsadministration A/S indgår i EK-koncernen og er stiftet som selvstændigt selskab i 1981

EK-Ejendomsadministration A/S administrerer 30 ejendomme med ca. 400 lejemål for Initus Ejendomme A/S. Lejemålene er fordelt på bolig- og erhvervsejendomme samt ejendomme, hvori indgår både bolig- og erhvervslejemål.


På alle ejendomme har EK-Ejendomsadminstration A/S både det administrative og det vedligeholdelsesmæssige ansvar.

Hvert år gennemgås ejendommene af en bygningskyndig ingeniør i samarbejde med ejendomsfunktionæren/ejerne for at sikre ejendommenes vedligeholdelsesmæssige stand.

I administrationen indgår samtlige administrative opgaver som opkrævninger, varslinger, forsikringssager, kontakt til lejere og ejendomsfunktionær m.m.

EK-Ejendomsadministration A/S er medlem af Ejendoms-
foreningen Danmark og er forsikret for ansvar, der dækker formuetab i relation til administration af ejendomme.
Koncern
Entrepenørfirmaet Einar Kornerup A/S
Einar Kornerup Jylland A/S
EK-Materiel A/S
EK-Ejendomsadministration A/S
EK-Ejendomsadministration A/S   Paul Bergsøes Vej 18   2600 Glostrup   Tlf. 43 26 56 41    Kontakt > Cookiepolitik>