EK bygger alle former for boliger – ungdoms- og ældreboliger, almene boliger, ejer- og andelsboliger. Vi opfører boliger i hoved- eller totalentreprise i samarbejde med bygherren og dennes rådgivere. Vi har netop opført 157 nye boliger i Høje Taastrup samt 48 nye familieboliger og 52 nye ungdomsboliger i Gentofte. 

Vore dygtige og kvalificerede medarbejdere har stor byggeteknisk forståelse og vil sørge for, at alle facetter af byggeprocessen forløber optimalt.

EK er klar til fremtidens boligbyggeri, der stiller store krav til viden om bl.a. energi og bæredygtighed.

EK opfører erhvervsbyggeri i mange forskellige udgaver fra domiciler,  kontor- og hotelbyggeri til udstillings-, lager- og produktionshaller.

Vor erfaring og ekspertise betyder, at vi kan sikre vore erhvervskunder et gnidningsfrit og effektivt byggeforløb – lige fra den indledende fase, hvor forventninger afstemmes, under selve byggeprocessen til ibrugtagningen og drift af bygningen.

EK har betydelig erfaring med at opføre nye skoler og har opnået den nødvendige faglige ekspertise til at håndtere disse udfordringer med succes. Vi forstår vigtigheden af at skabe optimale læringsmiljøer, der ikke kun opfylder de tekniske krav, men også fremmer trivsel og læring for lærere, pædagoger, børn og unge.

EK har stået for opførelsen af adskillige sports- og kulturfaciliteter senest Kampsportens Hus på Nørrebro med træningsfaciliteter primært for asiatisk kampsport. EK stod også for genopførelsen af K.B. Hallen, der brændte i 2011. I 2019 stod den historiske hal og idrætsanlæg klar med kapacitet til 4.900 personer ved stående koncerter og med et samlet bruttoareal på 9.500 m2

Vi har derfor erfaringerne og ved, at der er mange krav og forhold, der løbende skal indarbejdes i byggeforløbet. At opføre idrætsfaciliteter kræver tæt samarbejde med alle byggeriets parter herunder specielt slutbrugerne.

At bygge plejeboliger eller ældreboliger er både at bygge et hjem for de ældre, et attraktivt sted for de besøgende og en god arbejdsplads for medarbejderne. Det kræver fleksibelt byggeri, hvor der tænkes drift, trivsel og velfærd ind for alle brugere.

Fremtidens plejeboliger er energirigtige boliger, der udføres efter bæredygtige principper.