Pr. oktober 2021 er EK-Ejendomsadministration A/S fusioneret op i Initus Ejendomme A/S, der samtidig skifter navn til Kornerup Ejendomme A/S.
Kornerup Ejendomme A/S har overtaget alle forpligtelser i EK-Ejendomsadministration A/S og administrerer således 30 ejendomme med ca. 400 lejemål.

Lejemålene er fordelt på bolig- og erhvervsejendomme samt ejendomme, hvori indgår både bolig- og erhvervslejemål. På alle ejendomme har Kornerup Ejendomme A/S både det administrative og det vedligeholdelsesmæssige ansvar. Hvert år gennemgås ejendommene af en bygningskyndig ingeniør i samarbejde med ejendomsfunktionæren/ejerne for at sikre ejendommenes vedligeholdelsesmæssige stand.

I administrationen indgår samtlige administrative opgaver som opkrævninger, varslinger, forsikringssager, kontakt til lejere og ejendomsfunktionær m.m. Kornerup Ejendomme A/S er medlem af Ejendomsforeningen Danmark og er forsikret for ansvar, der dækker formuetab i relation til administration af ejendomme.