Ejendommen er opført i 1964 og består af en række ejerlejligheder i E/F Nordmarkshave. Lejlighederne bliver normalt solgt ved fraflytning.
Da ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, reguleres lejen efter princippet om omkostningsbestemt leje.

 
Ejendommen stod færdig i 1960. Den består af 12 boliglejemål og et stort erhvervslejemål.
Da ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, reguleres boliglejen som hovedregel efter principperne om omkostningsbestemt leje.
Viceværten på ejendommen hedder Per Sydel, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 22 69 15 17.

 

Ejendommen er opført i 2011 og består af 21 ejerlejligheder fordelt på 3 blokke. Lejen er fastsat efter markedsleje og forhøjes hvert år efter nettoprisindekset samt eventuelle stigninger i skatter og afgifter.

Viceværtfunktionen varetages af Casper Skov Holst, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 27 61 55 96.

 

Ejendommen er opført i 1997 og indeholder 6 lejligheder. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, hvoraf én er frasolgt. Lejen er fastsat efter markedslejen og forhøjes hvert år efter nettoprisindekset samt eventuelle stigninger i skatter og afgifter.

Viceværtfunktionen varetages af Casper Skov Holst, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 27 61 55 96.

 
Ejendommen er opført i 1961 og består af 56 lejligheder fordelt på 7 opgange. Da ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, reguleres lejen efter principperne om omkostningsbestemt leje.

Viceværten på ejendommen hedder Lars Gøth Jørgensen, og han kan træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 22 69 16 18. Uden for kontortid bedes du lægge en besked på telefonsvareren på tlf. 36 30 84 15, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

 
Ejendommen er taget i brug i 1960 og er en restejendom omfattende en række ejerlejligheder. Lejligheder og garager sælges normalt ved fraflytning.
Da ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, reguleres lejen efter princippet om omkostningsbestemt leje.

 
Ejendommen er opført i 1936 og er en ren erhvervsejendom.

 
Ejendommen er opført i 1964 og er en ren erhvervsejendom.
Viceværten på ejendommen hedder Per Sydel, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 22 69 15 17.

 
Ejendommen er opført i 1964 og er en ren boligudlejningsejendom bestående af 36 lejligheder fordelt på 3 opgange. Da ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, reguleres lejen efter princippet om omkostningsbestemt leje.

Viceværten på ejendommen hedder Per Sydel, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 22 69 15 17.

 
Ejendommen er opført i 1807 og består af bolig- og erhvervsvejerlejligheder i E/F Kronprinsessegade 44-46. Ejerlejlighederne er anskaffet i perioden 1977-2004.

Da ejendommen er beliggende i en reguleret kommune reguleres boliglejen efter princippet om omkostningsbestemt leje. Enkelte boliglejemål er gennemgribende moderniseret og her fastsættes lejen efter reglerne om gennemgribende moderniserede lejemål efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

 
Ejendommen er opført i 1961 og består af 41 boliglejemål, 1 erhvervslejemål og 12 garager. Da ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, reguleres boliglejen efter princippet om omkostningsbestemt leje.

Viceværten på ejendommen hedder Lars Gøth Jørgensen og kan træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 22 69 16 18. Uden for kontortid bedes du lægge en besked på telefonsvareren på tlf. 36 30 84 15, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

 
Ejendommen er opført i 2019 og består af 32 ejerlejligheder fordelt på 3 blokke beliggende nr. 15A, 15B, 19. Hertil kommer Radisen i nr. 17, opført i 1896, denne er fredet og indeholder 3 nyindrettede lejligheder. Lejen er fastsat efter markedsleje og forhøjes hvert år efter nettoprisindekset samt eventuelle stigninger i skatter og afgifter.

Viceværtfunktionen varetages af Mogens Rasmussen, og han træffes mandag til fredag kl. 7-11 på tlf. 22 69 15 12.

 
Ejendommen er opført i 2021-2022 og består af tre nybyggede fritliggende huse med 48 lejligheder, hvoraf de to er udført i tre etager (Niels Steensens Vej 1B og 1C) og det sidste i to etager (Niels Steensens Vej 1D). Lejlighederne er ældrevenligt indrettede – alle med niveaufri elevatoradgang. Lejen er fastsat efter markedsleje og forhøjes hvert år efter nettoprisindekset samt eventuelle stigninger i skatter og afgifter.

Viceværtfunktionen varetages af Casper Holst Skov, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 27 61 55 96.

 
Ejendommen er opført i 1870 og erhvervet i 1975. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder. Den består af 10 boliglejemål og flere erhvervslejemål af varierende størrelse.

Boligerne udlejes til markedsleje efter reglerne i boligreguleringslovens § 15a, stk.2. Lejen reguleres årligt efter nettoprisindeks samt eventuelle stigninger i skatter og afgifter.

Viceværten på ejendommen hedder Jesper David og træffes dagligt mellem kl. 7-15 på tlf. 27 61 55 01.

 
Ejendommen er erhvervet i 2007 og er en ren erhvervsejendom.
Lejemålene, som består af kontorer, en uopvarmet betonhal samt oplagsplads, udlejes tidsbegrænset, da ejendommen er erhvervet med henblik på fremtidig nybyggeri.

 
Ejendommen er opført i 1991. Restejendommen består af i alt 9 ejerlejligheder, hvoraf 4 er beboelseslejligheder og resten er erhverv.
Viceværten på ejendommen hedder Lars Gøth Jørgensen, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 22 69 16 18.

 
Ejendommen er opført i 1969 og er en restejendom.
Da ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, reguleres lejen efter princippet om omkostningsbestemt leje.

 
Ejendommen er opført i 1968 og er en restejendom omfattende en række ejerlejligheder. Lejlighederne bliver normalt solgt ved fraflytning.

Ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, og lejen reguleres efter princippet om omkostningsbestemt leje.

 
Ejendommen er opført i 1955 og købt i 1980. Det er en ren erhvervsejendom bestående af 5 haller.
Viceværten på ejendommen hedder Per Sydel, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 22 69 15 17.

 
Ejendommen er bygget i 1969, og lejlighederne er erhvervet af Initus Ejendomme A/S i 2004.
Restejendommen omfatter en række ejerlejligheder og garager. Lejlighederne sælges sædvanligvis ved fraflytning.

Da ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, reguleres boliglejen som hovedregel efter principperne om omkostningsbestemt leje.

 
Ejendommen er opført i 1860 og erhvervet i 1999. Ejendommen indeholder af 4 boliglejemål og 2 butikslejemål.
Lejen fastsættes efter reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A, omhandlende huslejeregulering for mindre ejendomme.

Viceværten på ejendommen hedder Jesper David, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 27 61 55 01.

 
Ejendommen er opført i 1802 og erhvervet i 2000. Ejendommen indeholder 2 boliglejemål og flere erhvervslejemål af varierende størrelser.

Viceværten på ejendommen hedder Jesper David, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 27 61 55 01.

 
Ejendommen er opført i 1796 og erhvervet i 1999. Ejendommen indeholder 10 boliglejemål og flere erhvervslejemål af varierende størrelse.

Da ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, reguleres boliglejen som hovedregel efter princippet om omkostningsbestemt leje. De fleste af boliglejemålene er gennemgribende moderniseret, og lejen fastsættes efter reglerne om gennemgribende moderniserede lejemål efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Viceværten på ejendommen hedder Torben Vestergård, og han træffes mandag til torsdag mellem kl. 7-15, fredag kl. 7-14.30 på tlf. 27 61 55 01.

 
Ejendommen er opført i 2012 og består af 14 ejerlejligheder.
Lejen fastsættes efter markedsleje og forhøjes hvert år efter nettoprisindekset samt eventuelle stigninger i skatter og afgifter.

Viceværtfunktionen varetages af Casper Skov Holst, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14.30 på tlf. 27 61 55 96.

 
Ejendommen er opført 1799 og er fredet. Den er gennemrenoveret og stod klar til udlejning 1. september 2011.
Ejendommen består af 10 boliglejemål og 6 erhvervslejemål.

Boligerne udlejes til markedsleje efter reglerne i boligreguleringslovens § 15a, stk.2, og reguleres årligt efter nettoprisindeks samt eventuelle stigninger i skatter og afgifter.

Viceværten på ejendommen hedder Jesper David, og han træffes mandag til torsdag kl. 7-15, fredag kl. 7-14.30 på tlf. 27 61 55 01.