Indflytning

Når du har sagt ’ja tak’ til en lejlighed, modtager du en lejekontrakt. Det er vigtigt, at du læser din lejekontrakt meget grundigt igennem, så du ved, hvad du skriver under på.

Når du får udleveret dine nøgler til lejligheden, har du 14 dage til at fremkomme med en liste over eventuelle fejl og mangler ved lejemålet. Tag gerne billeder, hvis muligt. Listen sendes til Kornerup Ejendomme A/S. Vi finder ud af i fællesskab, om de påtalte fejl/mangler skal udbedres, eller om de noteres i din kontrakt, således at du ikke hæfter ved fraflytning.

Når du underskriver lejeaftalen, skal du som oftest betale tre måneders leje forud, udover den første måneds leje.

Når du underskriver lejeaftalen, skal der også betales et depositum.
Depositum kan højst udgøre et beløb, der svarer til tre måneders leje.

Når du har underskrevet kontrakten, og datoen for din indflytning nærmer sig, skal du kontakte administrationen for nærmere aftale om udlevering af nøgler.