Erhverv ekskl. moms

Kopi af lejekontrakt
Udfærdigelse af tillæg for afståelse
Revisor/regnskabsforespørgsel (kontoudtog, fakturaer mv.)
Kopi af faktura/opkrævning/varmopgørelse pr. stk.
Overførsel til udenlandsk konto


200,00
1.200,00
600,00
80,00
100,00


kr.
kr.
kr.
kr.
kr.


Bolig inkl. moms


Kopi af lejekontrakt
Vaskebrik inkl. administration
Gæstekort parkering (ved bortkomst)
Beregning/tilbud på modernisering, som ikke gennemføres
Tilsyn med lejers egen modernisering
Overførsel til udenlandsk konto
Kopi af faktura/opkrævning/varmopgørelse pr. stk.
150,00
185,00
100,00
800,00
800,00
125,00
50,00kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Ejerforeninger ekskl. moms


Administratorforespørgsel ejendomsmægler600,00kr.

Øvrige forespørgsler faktureres efter medgået tid med kr. 600,- pr. time ekskl. moms.