MVS-udvalg vedligeholder og videreudvikler EK arbejdsmiljø- og miljøledelsessystem.

APV-udvalgene planlægger APV-undersøgelser og udarbejder APV-handlingsplaner til løsning af arbejdsmiljøproblemer.

Valgte arbejdsmiljø- og udpegede arbejdsgiverrepræsentanter er illustreret i de lysegrønne farver.
Øvrige deltagere vejleder og rådgiver udvalgene og er uden stemmeret.

APV - Arbejds Plads Vurdering