Ejendommen er opført i 1870 og erhvervet i 1975. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder. Den består af 10 boliglejemål og flere erhvervslejemål af varierende størrelse.

Boligerne udlejes til markedsleje efter reglerne i boligreguleringslovens § 15a, stk.2. Lejen reguleres årligt efter nettoprisindeks samt eventuelle stigninger i skatter og afgifter.

Viceværten på ejendommen hedder Jesper David og træffes dagligt mellem kl. 7-15 på tlf. 27 61 55 01.